styrelse

Skellefteå Stads trädgårdssällskaps STYRELSE

Ordförande
Gunilla Lundmark
Furubacksvägen 14
932 37 Ursviken
Tel: 0910 – 515 48
gunilla.ursviken@gmail.com
Vice ordförande
Ledamot
Eva-Britt Norberg
Lindegårdsvägen 3
931 91 Skellefteå

Tel: 0910 – 860 98
evabritt.norberg@gmail.com

Sekreterare
Kerstin Marklund
Varvsgatan 6D
391 34 Skellefteå
Tel: 0910 – 160 07
070-667 70 42
kemilia@bredband.net
Kassör & medlemsansvarig
Eva Lindmark
Hedgatan 26
931 49 Skellefteå

Tel: 0910 – 107 35
070-211 90 28
kurt.lindmark@gmail.com

Ledamot
Ulla Holmström
Hemmansgatan 249
931 56 Skellefteå
Tel: 0910 – 150 79
070-392 63 54
ulla.holmstrom@torpet.ac
Ledamot
Inger Höglund
Östra Nygatan 138
931 35 Skellefteå
Tel: 0910 – 157 08
070-24 68 375
inger.hoglund@skola.skelleftea.se
Ledamot
Ingrid Bredberg
Norra Stationsgatan 6
931 41 Skellefteå
Tel: 0910 – 387 12
070-695 42 41
ingrid.bredberg@telia.com
Ledamot
Annika Huring
Slipvägen 33
931 91 Skellefteå
Tel: 0910 – 529 03
070-60 122 67
annika.huring@telia.com
Ledamot
Bengt Block
Forslundagatan 1
931 64 Skellefteå
Tel: 0910 – 179 82
Sammankallande i valberedningen
Gunnar Karlsson
Varvsgatan 6D
931 34 Skellefteå